Lars Englund, "Pars pro toto", 1990. Foto Joakim Forsgren

Foto Joakim Forsgren

Foto Joakim Forsgren

Glimtar ur Sven-Harrys samling

För första gången visas ett större antal verk ur byggmästare Sven-Harry Karlssons rika konstsamling. Intendent Eva Asp har tillsammans med Sven-Harry valt ut 41 verk. En del kommer från Sven- Harrys privata samling, annat ägs av den stiftelse som byggmästaren instiftat.


Den gemensamma nämnaren i utställningen är koloriten – förutom ägaren själv! Ola Billgrens Porträtterad 1, från 1976, har valts som ingress till utställningen. Den införskaffades till samlingarna 2007. Ett annat verk som köptes samma år är Olle Baertlings stora Geometrisk figur. I Sven-Harrys konstsamling förekommer ett flertal verk av Ulrik Samuelsson, hans Syster Anna från 1973 ingår i Glimtar ur. Vanligen hänger verket, olja på guldgrund, i hallen i repliken av i 1700-talsherrgården Ekholmsnäs som ligger på museets tak. Repliken öppnades på Sven- Harrys 80-årsdag den 8 december 2011.

Ett tidigt verk av Carl Kylbergs Soluppgång över Dalby kyrka är målat på 1910-talet, det är det äldsta verket som ställs ut men inte det äldsta verket i stiftelsens och Sven-Harrys samling. En oljemålning av Kylberg – dock inte denna – var ett av de första större förvärven Sven-Harry gjorde.

Angående äldre måleri så äger Sven-Harry bland annat den största privata samlingen målningar och teckningar av Carl Fredrik Hill (1849-1911), de återfinns permanent i biblioteket i repliken av Ekholmsnäs herrgård.

I den stora samlingen 1900-talsverk ingår ett antal målningar av Lennart Rodhe, tre av dessa är med på utställningen: Ansiktet, 1946, Rosentjuven 1966 och Mönster målad på 1950-talet. Vidare ingår Lena Cronqvists Stående flicka och nanna docka, målad 1993. Den som kommer in i museet kan inte undgå att se Lena Cronqvists stora skulptur av brons Flicka i balja, från 2009. Birgit Broms Skridskoåkarna, Vera Nilsons suggestiva verk från 1949, Catharina Köhlers Vandring från 1986 och Ylva Oglands Snöfrid at her Distillery är målad 2008 och inköpt året därpå.

Inte enbart målningar ingår i utställningen. Ett av Sven-Harrys tidiga inköp var en skulptur vid namn Trädgårdsskåpet av arkitekten John Kandell från 1984. Träcollaget Fragment av ett möte av Elis Eriksson förvärvades år 2000. Utställningen rymmer även en skulptur av Dan Wolgers och en liten bronsskulptur Sittande flicka av Stig Lindberg. Vidare en mobil av Lars Englund Pars pro toto från 1990 och en skulptur av dansken Robert Jacobsen. Om Jacobsen representerar Danmark i denna utställning så får Komposition av Alvar Aalto, målad 1946, representera Finland.

Repliken av Ekholmsnäs uppe på museibyggnaden tak är fullbordad, konsthallen står klar att ta emot Sven- Harrys samling, och många andras. Tanken är att olika utställningar skall avlösa varandra i den 400 kvadratmeter stora Konsthallen. Sven-Harry gör ständiga förvärv. Vad – ja det får museet visa vid ett annat tillfälle!