Foto Anders Hviid

Foto Joakim Forsgren

Foto Joakim Forsgren

Sida vid sida

Sven-Harrys konstmuseum inleder vintern med verk av Torsten Andersson och Kristina Eriksson. Idén till utställningen uppkom kort före Anderssons död. Han har själv medverkat vid urvalet av verk till utställningen. Det var hans önskan att bilderna skulle presenteras tillsammans med verk av Kristina Eriksson, Torstens livskamrat under senare år, samt i samband med öppningen av museets samling med verk av Carl Fredrik Hill, då denne målare var central som förebild för Andersson. I utställningen visas ett urval ur Torsten Anderssons svit ”Identitetsfrisen”, en serie målningar som nyligen presenterats i bokform med samma namn. Målningarna visas tillsammans med teckningar och keramiska objekt av Kristina Eriksson.

Torsten Andersson (1926-2009) är utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi och vid Konsthögskolan i Stockholm, där han även utnämndes till professor 1960. I sitt konstnärskap arbetade han uteslutande med ett undersökande måleri, där han sökte ”sitt” språk och en ny väg för måleriet. Bakom varje färdigt verk döljer sig ett omfattande förarbete där endast ett fåtal alster slutligen accepterades av konstnären. Torsten Andersson tilldelades Carnegie Art Awards förstapris 2008 och finns representerad vid såväl Malmö Konstmuseum som Moderna Museet i Stockholm.

Kristina Erikssons (f. 1948) utbildades vid Konsthögskolan i Stockholm, och fick en mycket uppmärksammad debut. Hon har genom åren varierat sitt uttryck från måleriets och teckningens till de objekt hon arbetar med idag. Skulle hennes konst karaktäriseras kan den närmast sägas handla om uppgivandets konst, eller om en strävan att försöka undvika alla anspråk. I utställningen visas teckningar och keramiska objekt, ”klumpar”, alla tillkomna under de senaste tio åren. Hennes verk finns representerade vid bl.a. Moderna Museet, Malmö Konstmuseum och i Bonniers porträttsamling.